mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu
www.sp7poz.pl
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2020/2021 znajduje się pod adresem: https://sp7poznan.mobidziennik.pl/2020